Urazy i kontuzje, a konieczność rehabilitacji

Urazy i kontuzje, a konieczność rehabilitacji

Przyczyn urazów i kontuzji może być oczywiście wiele, jednak najczęściej spotykamy się z urazami wynikającymi z uprawiania intensywnego sportu, przechodzenia przewlekłej choroby, czy podeszło wieku ale także coraz częściej z wypadków losowych. momentem wystąpienia urazu może być upadek, wypadek komunikacyjny, porażenie prądem i wiele innych. Do najczęściej występujących urazów zaliczamy złamania kości i wszelkie uszkodzenia nerwów, naczyń, ścięgien czy mięśni. W procesie pourazowym mamy do czynienia z jednej strony z uszkodzeniem narządu ruchu ale także ze spustoszeniem psychicznym, a nawet nieodwracalnych zmian w organizmie. Rehabilitacja w przypadku kiedy mówimy o czasie pourazowym dla pacjenta ma być oczywiście momentem, kiedy będziemy pracować nad przywróceniem sprawności ruchowej w wyniku kontuzji. Rehabilitacja pourazowa jest więc bardzo dobra aby wyleczyć uraz, zminimalizować wszystkie ograniczeni związane ze sprawnością narządu po urazie, przeciwdziałać niepożądanym skutkom leczenia i co najważniejsze nie dopuścić do kolejnych urazów. Miejscem do rozpoczęcia i prowadzenia rehabilitacji może być szpitalny oddział rehabilitacyjny, specjalnie do takich celów przeznaczony ośrodek lub gabinet albo po specjalnych instruktażach środowisko domowe. Dzisiejsze metody takie jak kinezyterapia, fizykoterapia, czy trening funkcjonalny to tylko niektóre z wykorzystywanym metod w leczeniu stanów pourazowych. Bardzo ważna przy rehabilitacji jest także edukacja, sprawiająca, że w poprawny sposób będziemy wykorzystywali sprzęt rehabilitacyjny wspomagający leczenie. Mówiąc o rehabilitacji pourazowej zawsze pod tym hasłem powinno się kryć doświadczenie i w sposób profesjonalny sprawowana opieka nad pacjentem, a przy tym oczywiście nasza determinacja i wykonywanie odpowiednich ćwiczeń w sposób prawidłowy i dostosowany do naszych możliwości.

visamed