Cytologia Warszawa. Co to jest rak szyjki macicy?

Cytologia Warszawa. Co to jest rak szyjki macicy?

Rak szyjki macicy to 6. co do częstości, nowotwór u kobiet, w Polsce – stanowi on 10,7 % nowotworów u kobiet. Rocznie ponad 1.700 kobiet umiera z jego powodu. Badaniem przesiewowym w kierunku wykrywania raka szyjki macicy jest wykonywanie badania cytologicznego – wymazu z ujścia zewnętrznego szyjki macicy. Głównymi czynnikami ryzyka raka szyjki macicy są infekcje wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV), wiek (im kobieta starsza, tym wzrasta zachorowalność, szczytem zachorowania jest przedział między 45 a 55 r. ż.), wczesna inicjacja seksualna, zmienność partnerów seksualnych, duża liczba porodów, niska pozycja społeczno-ekonomiczna, długoterminowe palenie papierosów, stwierdzenie wcześniej zmian patologicznych w badaniu cytologicznym.

Cytologia Warszawa. Profilaktyka raka szyjki macicy. Program Profilaktyki Raka Szyjki Macicy skierowany jest do kobiet w przedziale wieku od 25 do 59 lat, które nie miały pobranej cytologii w ostatnich 3 latach. Kobiety obciążone czynnikami ryzyka, głównie zakażone wirusem HIV, przyjmujące leki immunosupresyjne, zakażone HPV – typem wysokiego ryzyka, badanie cytologiczne wykonywane jest co roku. Cytologię w ramach Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy wykonuje się bezpłatnie w każdym gabinecie ginekologiczno-położniczym oraz w gabinetach położniczych POZ w ramach zawartej umowy z NFZ. Na wizytę do ginekologa i położnej POZ nie potrzeba skierowanie. Kobiety poniżej 25 lat i 59 + mogą mieć wykonane badanie cytologiczne w ramach porady udzielanej przez lekarzy specjalistów.

Cytologia Warszawa. Profilaktyka raka szyjki macicy obejmuje kilka etapów:

– Etap podstawowy – cytologia. Cytologia polega na pobraniu materiału do przesiewowego badania cytologicznego. Materiał przekazywany jest do pracowni patomorfologii, celem jego oceny.

-Etap diagnostyczny obejmuje ocenę mikroskopową materiału cytologicznego w pracowniach patomorfologicznych.

-Etap pogłębionej diagnostyki. W przypadku nieprawidłowego wyniku badania cytologicznego specjalista ginekolog-położnik zleca pacjentce dalszą diagnostykę, tj. badanie kolposkopowe, które obejmuje program. Jeśli występuje konieczność weryfikacji obrazu kolposkopowego, pobiera się celowane wycinki do badania histopatologicznego. Na tej podstawie podejmuje się decyzje o dalszym postępowaniu diagnostyczno – leczniczym, np. skierowaniu pacjentki do leczenia lub wyznaczenie terminu kolejnego badania cytologicznego.